Ring til os på tlf: +45 4698 0912 | E-mail:

"Helt ude i skoven"

Stabklipning af juletræer

Stabklipning af juletræer

Den mest almindelige strategi i forbindelse med stabklipning er brugen af en rækkegående maskine.

Et antal mindre juletræsdyrkere producerer kun naturgroede juletræer, der hverken er formklippet eller stabklippet. Vi anbefaler altid stabklipning af juletræer, så der kommer luft ind i kulturen.

Stabklipning foretages typisk, når træerne er 80-100 cm høje.

Metode:
Rækkegående maskine eller manuelt med håndsaks.
Kategori:
Regulering af juletræer.

Nogle kalder det stabklipning, andre bundklipning, men det er en og samme sag. Normalt foretages stabklipning med en rækkegående maskine, der fræser de underste grene af juletræet. Det drejer sig typisk om de underste 15-20 cm.

Har man ikke en maskine, der kan stabklippe, kan det stadig klares med en håndsaks. Det er dog en dyrere metode, men efterlader træet med et pænere resultat, da metoden ikke efterlader mindre stabe eller uafklippede grene, der efterfølgende skal afpudses allersenest i forbindelse med oparbejdning.

Spørgsmål: Er det virkelig nødvendigt med stabklipning?
Svar: Man kan ikke komme udenom de fordele, der er ved stabklipning!
  1. Bundklipning giver luft i kulturen, så risikoen for svamp og alger minimeres.
  2. Desuden giver det et bedre sprøjteresultat, når skærmene på den afskærmedesprøjte kan nå helt ind til stammen på træerne. Det fremmer med andre ord en effektiv renholdelse af kulturen.
  3. Gødskning af træerne bliver som regel også bedre, efter kulturen er stabklippet.
  4. Når træerne er stabklippet, fremgår det mere tydeligt for kunden, hvordan træet ser ud, når det er fældet. Desuden ser træerne bare bedre ud, når de er stabklippet.
  5. Skal træet nettes med en maskine og ikke en manuel tragt, er det tit et ”must” med en stab på træet. Derudover bliver fældningen også lettere.

Vi anbefaler altid mekanisk stabklipning, fordi den manuelle stabklipning er ergonomisk belastende og tidskrævende. Arbejdet udføres normalt om vinteren, når der er frost i jorden og andre opgaver i kulturen er begrænsede.

Vores stabklipper har to arme, der klipper samtidigt, og alt afhængig af bredde og længde på rækkerne klipper vores maskine typisk 1 Ha om dagen.

Top