Ring til os på tlf: +45 4698 0912 | E-mail:

"Helt ude i skoven"

Bredsprøjtning af juletræer

Bredsprøjtning af juletræer

Den mest almindelige og brugte strategi for ukrudtsbekæmpelse i Nordmannsgran er forårs- og efterårssprøjtning.

Om foråret bredsprøjtes juletræerne med jordmidlet Quartz, når jorden er fri for frost og er fugtig. I samme arbejdsgang sprøjtes der oftest med Glyphosat f.eks. ukrudtsmidlet Roundup Bio.

Om efteråret bredsprøjtes der normalt kun med Glyphosat.

Autorisation:
Quartz og Roundup Bio må kun bruges af professionelle, anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Kategori:
Ukrudtsbekæmpelse.

Et antal mindre juletræsdyrkere har hverken godkendt sprøjteudstyr eller den rette autorisation til brug af specifikke kemikalier. Det kræver en del produktion af juletræer, inden det hænger sammen rent økonomisk med indkøb og løbende syn af sprøjteudstyr og generhvervelse af autorisationen.

Alt vores sprøjteudstyr er synet og godkendt. Vi har gyldigt sprøjtecertifikat med S1-autorisation, hvilket giver tilladelse til at sælge og købe sprøjtemidler godkendt til professionel brug. Vi må udbringe professionelle sprøjtemidler med f.eks. en marksprøjte, tågesprøjte eller andre større sprøjter.

Mange kunder vælger os for at sikre overholdelse af gældende miljøkrav og indblik i sidste nye sprøjtemidler og godkendelser.

Spørgsmål: Hvorfor bør man sprøjte for ukrudt i sine juletræer?
Svar: Fordi det efter vores overbevisning giver et bedre afkast i sidste ende!

Hvis man holder sine juletræer fri for ukrudt, opnår man normalt følgende fordele:

  1. Hvis der er ukrudt mellem juletræerne, er der risiko for frostskader efter sen nattefrost i foråret. Jordens udstråling af varme forhindres af ukrudtet, hvilket kan resultere i frostskader på de nye sarte skud, der herefter visner. Principielt forårsager dette tab af et års vækst. Der er dog ingen garanti for, at man altid kan undgå frostskader, men risikoen formindskes, hvis ukrudtet er fjernet fra kulturen.
  2. Renholdelse af juletræerne er også med til at undgå konkurrence mellem ukrudt og juletræer. Når man gøder sine juletræer, er det netop for at juletræerne og ikke ukrudtet skal have næringsstofferne.
  3. Slidskader fra f.eks. tidsler, bynke eller gederams undgås, og juletræerne fremstår generelt pænere uden store mængder af ukrudt i kulturen.
  4. Svampesygdomme minimeres (f.eks. gederamsrust) ved at bekæmpe de værtsskiftende ukrudtsarter.

Hvis ukrudtstrykket er meget højt henover sommeren, kan muligheden for afskærmet sprøjtning tages i brug.

Top