Ring til os på tlf: +45 4698 0912 | E-mail:

"Helt ude i skoven"

Afskærmet sprøjtning

Afskærmet sprøjtning

Når juletræerne er 4-5 år, benyttes afskærmet sprøjtning oftest. Derved undgår man synlige sprøjteskader på træerne i tilfælde af uheld.

Synlige sprøjteskader trækker normalt ned i salgsprisen.

Afskærmet sprøjtning i foråret udføres typisk med Quartz og Glyphosat.

Om efteråret sprøjtes der normalt kun med Glyphosat.

Autorisation:
Quartz og Roundup Bio må kun bruges af professionelle, anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Kategori:
Ukrudtsbekæmpelse.

Når træerne står i skudstræk eller ikke helt er afmodnet, skal man passe på bredsprøjtning med kemikalier i for høj koncentration. Afskærmet sprøjtning er derfor et godt alternativt i perioder med begrænsede muligheder for bredsprøjtning.

Ved afskærmet sprøjtning kommer sprøjtevæsken i kontakt med ukrudtet under og omkring træerne, uden at de nye skud tager skade. Men selv ved afskærmet sprøjtning er der en periode, hvor man bør holde sig fra kørsel i kulturen. Denne periode optræder, når de nye sarte skud er lige så sprøde som salat og knækker af for et godt ord. Man skal med andre ord vente til skuddene er hærdet en smule af og tåler mekanisk påvirkning.

Spørgsmål: Hvad er fordelene ved afskærmet sprøjtning?
Svar: Der er flere fordele ved afskærmet sprøjtning!
  1. Der er mindre risiko for sprøjteskader, da kemikalierne ikke rammer skuddene.
  2. Der er mindre risiko for afdrift af kemikalierne, da sprøjtningen foregår i skærme nede ved jorden og ikke oppe i luften over træerne.
  3. Perioden, hvor der kan sprøjtes, er større end ved bredsprøjtning.

I større og salgsklare træer kører vi altid med afskærmet sprøjtning for at undgå kemikalier på de nye skud. Det er ifølge os sund fornuft, selvom tidsforbruget er langt større ved afskærmet sprøjtning end ved traditionel bredsprøjtning.

Vores afskærmede sprøjteudstyr er naturligvis synet og godkendt. Vi opfylder de krav, der stilles til virksomheder med gyldigt sprøjtecertifikat og S1-autorisation. Vi har tilladelse til at sælge og købe sprøjtemidler godkendt til professionel brug. Vi må udbringe professionelle sprøjtemidler med f.eks. en marksprøjte, tågesprøjte eller andre større sprøjter.

Ved lav dosering af kemikalier kan muligheden for bredsprøjtning hen over sommeren tages i brug.

Top