Ring til os på tlf: +45 4698 0912 | E-mail:

"Helt ude i skoven"

Tågesprøjtning af juletræer

Tågesprøjtning af juletræer

Når man anlægger sin kultur, bør man sikre sig, at planterne ikke allerede er inficeret fra planteskolen.

Der er altid træer i kulturen, der hele tiden har lus (lusetræer). Dem kan man overveje at fjerne fra kulturen.

Kulturen bør jævnlig inspiceres med lup for tilstedeværelsen af lus og galmider.

Autorisation:
Tågesprøjtning med insekticider eller brug af insektsæber kræver som ofte et sprøjtecertifikat.
Kategori:
Skadedyrsbekæmpelse.

Juletræer angribes ofte af ædelgranlus, som suger saften ud af nålene. Dette gør nålene på træerne deforme og gule og træet usælgeligt. Er der konstateret lus i juletræerne, kan de bekæmpes kemisk ved tågesprøjtning med et insekticid eller ved brug af insektsæber, der anvendes til lusebekæmpelse i økologiske produktioner.

En anden skadevolder i juletræskulturen er galmider. Hvis kulturen ikke sprøjtes med svovl, vil et angreb af galmider forårsage bronzefarvning af nålene, og når bronzefarvningen af nålene bliver synlige, er skaden allerede sket.

Uanset om der er tale om konventionel eller økologisk produktion, må man i gang med tågesprøjten, når skadetærsklen overskrides i kulturen.

Spørgsmål: Kan man forebygge lus og mider i sine juletræer?
Svar: Nej, det er stor set umuligt at undgå lus og mider i træerne. Jo større træer, des større chance for lus og mider!

Det generelle princip for tågesprøjtning er, at kemikaliet forstøves til dråbeform i dyserne. Derefter transporteres dråberne til deres mål med en kraftig luftstrøm. Luftstrømmen skal være så kraftig, at sprøjtevæsken med sikkerhed når frem til skadevolderne i juletræet. Ved tågesprøjtning vil dråberne typisk blive sprøjtet vandret ind i kulturen for at dække kulturen i hele højden. Derfor kan afstanden, som dråberne transporteres, før de når målet midt inde i tavlen af træer, være relativt stor (10-12m).

Vores Dragone tågesprøjte er et effektivt redskab til bekæmpelse af skadevoldere i juletræer.

Top